2DT 2T. mechanik / T. grafiki i poligrafii cyfrowej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.francuski-5/7 #F21 102
j.rosyjski-6/7 #R22 306
pr_prakt_za-1/3 PT 218
pr_cyfr_p_gr-2/3 GR 307
religia MH 119 z_t_pub_cyf-2/3 RP 208 z_mont_masz-1/3 WI 218
z_m_urz_cyf-2/3 KI 307
2 8:00- 8:45 z_tech_mech-1/3 BP 316
pr_int_dr.cy-2/3 KI 307
pr_prakt_za-1/3 PT 218
pr_cyfr_p_gr-2/3 GR 307
r_fizyka MR 107 z_t_pub_cyf-2/3 RP 208 z_mont_masz-1/3 WI 218
z_m_urz_cyf-2/3 KI 307
3 8:55- 9:40 z_tech_mech-1/3 BP 316
pr_int_dr.cy-2/3 KI 307
pr_prakt_za-1/3 PT 218
pr_cyfr_p_gr-2/3 GR 307
z_podst_kon-1/3 BP 316
z_dz_gosp-2/3 SZ 101
z_materialoz-2/3 KI 307 pr_sys_CAD-1/3 PT 218
z_cyf.te.dr-2/3 RP 208
4 9:50-10:35 z_uk_ste_reg-1/3 AC 212
z_t_pub_cyf-2/3 RP 208
pr_prakt_za-1/3 PT 218
pr_cyfr_p_gr-2/3 GR 307
z_tech_mech-1/3 BP 316
z_materialoz-2/3 KI 201
z_materialoz-2/3 KI 307 pr_sys_CAD-1/3 PT 218
z_cyf.te.dr-2/3 RP 208
5 10:50-11:35 religia MH 117 r_matematyka WW 108 z_tech_mech-1/3 BP 316
z_p.ry.t_CAD-2/3 RP 208
j.polski MK 207 matematyka WW 112
6 11:45-12:30 j.polski MK 207 wf-1/3 #W26 sg4
wf-2/3 #W27 sil
wf-3/3 #W28 ten
matematyka WW 112 j.polski MK 207 j.angielski-1/3 #A23 305
j.angielski-2/3 #A24 316
j.angielski-3/3 #A25 102
7 12:40-13:25 j.angielski-1/3 #A23 305
j.angielski-2/3 #A24 11
j.angielski-3/3 #A25 102
godz.wych MK 207 wf-1/3 #W26 sg2
wf-2/3 #W27 sg1
wf-3/3 #W28 sg3
r_fizyka MR 107 wf-1/3 #W26 sg2
wf-2/3 #W27 sg1
wf-3/3 #W28 sg3
8 13:35-14:20 r_matematyka WW 112 j.niemiecki-1/7 #N21 116
j.hiszpański-7/7 #H21 101
przedsięb. SZ 101 z_podst_kon-1/3 BP 316
etyka-2/3 #E01 117
 
9 14:25-15:10       etyka-2/3 #E01 117  
Obowiązuje od: 1 października
Drukuj plan
wygenerowano 28.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum