2DT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 z_ukł_analog-2/3 AC 212   godz.wych EI 117 z_t_pub_cyf-1/3 RP 208
pr_el_i_el-2/3 AC 212
pr_el_i_el-3/3 SW 214
r_fizyka MI 108
2 8:00- 8:45 z_tech_graf-1/3 RP 208
z_ukł_analog-2/3 AC 212
  j.polski EI 117 z_t_pub_cyf-1/3 RP 208
pr_el_i_el-2/3 AC 212
pr_el_i_el-3/3 SW 214
religia MJ 116
3 8:55- 9:40 r_matematyka WW 118 j.obcy-pod-2/3 #RT2 306
j.obcy-pod-3/3 #FT2 320
j.angielski-1/2 SK 305
j.angielski-2/2 RW 102
j.polski EI 117 pr_pol_pr_pr-1/3 KI 307
z_uk_cy_i_mi-2/3 SW 214
4 9:45-10:30 z_materialoz-1/3 KI 307
z_prz_i_syst-2/3 SW 214
wf #2WT z_t_pub_cyf-1/3 RP 208
pr_ukl_el-el-2/3 SW 214
pr_zaj_prakt-3/3 AC 212
wf #2WT pr_ko_te_mul-1/3 KE 201
z_uk_cy_i_mi-2/3 SW 214
5 10:45-11:30 wf #2WT pr_pol_pr_pr-1/3 KI 307
z_ukł_analog-2/3 AC 212
z_dz_pol-med-1/3 18
pr_ukl_el-el-2/3 SW 214
pr_zaj_prakt-3/3 AC 212
j.angielski-1/2 SK 305
j.angielski-2/2 RW 102
pr_ko_te_mul-1/3 KE 201
pr_zaj_prakt-2/3 AC 212
pr_ukl_el-el-3/3 SW 214
6 11:40-12:25 r_fizyka MI 108 z_tech_graf-1/3 RP 208
z_uk_cy_i_mi-2/3 SW 214
pr_ko_te_mul-1/3 KE 201
pr_ukl_el-el-2/3 SW 214
pr_zaj_prakt-3/3 AC 212
przedsięb. SZ 318 prakt_zaw-1/3 RT 307
pr_zaj_prakt-2/3 AC 212
pr_ukl_el-el-3/3 SW 214
7 12:35-13:20 j.polski EI 117 z_materialoz-1/3 KI 307
z_uk_cy_i_mi-2/3 SW 214
pr_ko_te_mul-1/3 KE 201
pr_zaj_prakt-3/3 AC 212
matematyka WW 112 prakt_zaw-1/3 RT 307
pr_zaj_prakt-2/3 AC 212
pr_ukl_el-el-3/3 SW 214
8 13:30-14:15 religia MJ 21 r_matematyka WW 112 pr_ko_te_mul-1/3 KE 201
pr_zaj_prakt-3/3 AC 212
matematyka WW 112 prakt_zaw-1/3 RT 307
pr_zaj_prakt-2/3 AC 212
9 14:20-15:05   j.obcy-pod-1/3 JS 305
etyka-3/3 #Et1 206
    pr_zaj_prakt-2/3 AC 212
10 15:10-15:55   etyka-3/3 #Et1 206      
Obowiązuje od: 7 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum