3BT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   z_maszynozn-1/2 BP 316
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
  u_hist.i sp. AK 18
2 8:00- 8:45 pr_techn-1/2 PT 218
z_dz_gosp-2/2 18
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
z_dz_gosp-1/2 18 j.angielski #AT3
3 8:55- 9:40 pr_techn-1/2 PT 218
pr_eks_m.u.i-2/2 AC 212
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
z_ekspl_obsl-1/2 BP 316
z_inst_elekt-2/2 DN 106
j.angielski #AT3
4 9:45-10:30 pr_techn-1/2 PT 218
pr_eks_m.u.i-2/2 AC 212
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_inst_elek-2/2 DN 216 z_ekspl_obsl-1/2 BP 316
z_m_urz_el-2/2 BK 216
wf JJ sg4
5 10:45-11:30 r_matematyka SO 106 j.polski SD 116 matematyka SO 106 r_fizyka MR 119 z_mont_masz-1/2 BP 316
z_inst_elekt-2/2 DN 11
6 11:40-12:25 j.angielski #AT3 wf JJ sil r_fizyka MR 107 j.polski SD 116 z_mont_masz-1/2 BP 316
z_el-energ-2/2 BK 216
7 12:35-13:20 j.obcy-pod-1/3 #N36
j.obcy-pod-2/3 #RT3 306
j.obcy-pod-3/3 #FT3 106
matematyka SO 106 wf JJ sg4 u_hist.i sp. AK 20 j.polski SD 116
8 13:30-14:15 religia KD 11     matematyka SO 106 godz.wych SD 116
9 14:20-15:05       religia KD 305  
Obowiązuje od: 16 października 2017
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum