3BT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 matematyka SO 106 z_maszynozn-1/2 BP 316
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
j.obcy-pod-1/3 #N36 religia KD 117
2 8:00- 8:45 pr_techn-1/2 PT 218
z_dz_gosp-2/2 18
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
wf JJ sg3 j.angielski #AT3
3 8:55- 9:40 pr_techn-1/2 PT 218
pr_eks_m.u.i-2/2 AC 212
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_zaj_prakt-1/2 WA CKP1
pr_inst_elek-2/2 DN 216
z_ekspl_obsl-1/2 BP 316
z_inst_elekt-2/2 DN 119
j.angielski #AT3
4 9:45-10:30 pr_techn-1/2 PT 218
pr_eks_m.u.i-2/2 AC 212
pr_inz_wytw-1/2 PT 218
pr_m_urz_el-2/2 AC 212
pr_inst_elek-2/2 DN 216 z_ekspl_obsl-1/2 BP 316
z_m_urz_el-2/2 BK 216
u_hist.i sp. AK 206
5 10:45-11:30 r_fizyka MR 107 wf JJ sil matematyka SO 106 r_fizyka MR 108 z_mont_masz-1/2 BP 316
z_inst_elekt-2/2 DN 101
6 11:40-12:25 j.angielski #AT3 wf JJ sil matematyka SO 106 j.polski SD 116 z_mont_masz-1/2 BP 316
z_el-energ-2/2 BK 216
7 12:35-13:20 godz.wych SD 116 j.polski SD 116 religia KD 117 j.polski SD 116 j.obcy-pod-2/3 #RT3 306
j.obcy-pod-3/3 #FT3 320
8 13:30-14:15 u_hist.i sp. AK 20 z_dz_gosp-1/2 18   r_matematyka SO 106  
Obowiązuje od: 7 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum