2B 2humanistyczno-dziennikarski / mundurowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 u_war_dzien-1/3 #W_D 20
u_szt_walki-2/3 DK sg1
u_el_prawa-1/3 LJ 206
u_zaj_wojsk-2/3 #Z_W 101
matematyka AP 118 r_historia-1/7 LJ 206
r_geografia-2/7 #G20 318
r_fizyka-3/7 #FIZ 108
r_chemia-4/7 #CH2 301
r_j.polski-1/3 EK 21
2 8:00- 8:45 u_war_dzien-1/3 #W_D 20
u_szt_walki-2/3 #S_W sg1
r_angielski-1/3 AM 314
r_wos-2/3 AK 20
matematyka AP 118 r_historia-1/7 LJ 206
r_geografia-2/7 #G20 318
r_fizyka-3/7 #FIZ 108
r_chemia-4/7 #CH2 301
r_j.polski-1/3 EK 21
r_matematyka-2/3 #M20 118
3 8:55- 9:40 r_historia-1/7 LJ 206
r_geografia-2/7 #G20 318
r_fizyka-3/7 #FIZ 108
r_chemia-4/7 #CH2 301
j.angielski-1/3 #A20 102
j.angielski-2/3 #A21 15
j.angielski-3/3 #A22 305
r_j.polski-1/3 EK 21
r_matematyka-2/3 #M20 118
religia KD 21 r_angielski-1/3 AM 314
r_wos-2/3 AK 20
4 9:50-10:35 r_historia-1/7 LJ 206
r_geografia-2/7 #G20 318
r_fizyka-3/7 #FIZ 108
r_chemia-4/7 #CH2 301
wf-1/3 #W20 sg1
wf-2/3 #W21 sg2
wf-3/3 #W22 sg3
r_j.polski-1/3 EK 21
r_matematyka-2/3 #M20 118
j.niemiecki-1/3 My 11
j.rosyjski-2/3 #R20 306
j.hiszpański-3/3 #H20 102
r_angielski-1/3 AM 314
r_wos-2/3 AK 20
5 10:50-11:35 j.polski EK 21 godz.wych KW 18 j.polski EK 21 j.angielski-1/3 #A20 102
j.angielski-2/3 #A21 18
j.angielski-3/3 #A22 305
u_el_prawa-1/3 LJ 206
hist. i społ-2/3 BW 20
6 11:45-12:30 j.polski EK 21 j.niemiecki-1/3 My 116
j.rosyjski-2/3 #R20 306
j.hiszpański-3/3 #H20 101
j.polski EK 21 j.angielski-1/3 #A20 102
j.angielski-2/3 #A21 18
j.angielski-3/3 #A22 305
wf-1/3 #W20 sg1
wf-2/3 #W21 sg2
wf-3/3 #W22 sg3
7 12:40-13:25 wf-1/3 #W20 sg1
wf-2/3 #W21 sg2
wf-3/3 #W22 sg3
przyroda-1/3 MS 301
u_strzelanie-2/3 #STZ @
u_lacina-1/3 AN 318
hist. i społ-2/3 BW 20
przyroda-1/3 MS 311
u_plywanie-2/3 #PLY @
religia KD 107
8 13:35-14:20 matematyka AP 118   u_lacina-1/3 AN 318    
Obowiązuje od: 1 października
Drukuj plan
wygenerowano 28.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum