2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 religia PD 117 r_j.polski-1/3 MK 207
r_wos-2/3 AK 118
r_matematyka-3/3 #RM2 112
u_el_prawa-1/3 LJ 206
r_angielski-2/3 AO 119
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
u_przyroda-1/3 SZ 301
2 8:00- 8:45 j.angielski #AL2 r_j.polski-1/3 MK 207
r_wos-2/3 AK 118
r_matematyka-3/3 #RM2 112
u_lacina-1/3 AN 102
r_angielski-2/3 AO 119
u_zaj_wojsk-3/3 #W1 101
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
matematyka WW 112
3 8:55- 9:40 j.angielski #AL2 r_historia-1/3 BW 20
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
wf #2AB j.polski MK 207 r_historia-1/3 BW 20
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
4 9:45-10:30 matematyka WW 107 r_historia-1/3 BW 20
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
matematyka WW 112 j.angielski #AL2 r_historia-1/3 BW 20
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
r_geografia-3/3,2/3 #RG2 318
5 10:45-11:30 u_przyroda-1/3 SZ 316
u_hist.i sp.-2/3,3/3 #H2 206
u_hist.i sp.-2/3,3/3 #H2 206
godz.wych MA 101 j.polski MK 207 r_j.polski-1/3 MK 207
r_wos-2/3 AK 119
r_matematyka-3/3 #RM2 106
religia PD 119
6 11:40-12:25 j.polski MK 207 wf #2AB u_war_dzien-1/3 BW 20
u_war_tur-2/3 AS 318
u_szt_walki-3/3 DK sg1
r_j.polski-1/3 MK 207
u_hist.i sp.-2/3,3/3 #H2 206
u_hist.i sp.-2/3,3/3 #H2 206
wf #2AB
7 12:35-13:20 j.polski MK 207 u_lacina-1/3 AN 311
u_strzelanie-3/3 #ST2 @
u_war_dzien-1/3 BW 20
u_war_tur-2/3 AS 318
u_szt_walki-3/3 #SW2 sg1
u_el_prawa-1/3 LJ 206
u_plywanie-3/3 #P2
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
r_angielski-3/3,2/3 #RA2 119
8 13:30-14:15     j.obcy-pod-1/3 My 314
j.obcy-pod-2/3 #RL2 306
j.obcy-pod-3/3 #FL2 320
  j.obcy-pod-1/3 My 314
j.obcy-pod-2/3 #RL2 306
j.obcy-pod-3/3 #FL2 21
9 14:20-15:05 etyka #Ety 206        
10 15:10-15:55 etyka #Ety 206        
Obowiązuje od: 12 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum