3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   r_historia LJ 206 j.polski EK 21 j.polski EK 21 r_historia LJ 206
2 8:00- 8:45 r_angielski #RA3 314 r_historia LJ 206 j.polski EK 21 j.polski EK 21 r_historia LJ 206
3 8:55- 9:40 r_angielski #RA3 314 r_j.polski EK 21 wf KM sg3 r_wos LJ 206 j.angielski #AL3
4 9:45-10:30 r_historia LJ 206 r_j.polski EK 21 matematyka AP 118 r_wos LJ 206 r_j.polski EK 21
5 10:45-11:30 r_j.polski EK 21 j.angielski #AL3 religia #RE3 wf KM sg4 u_war_dzien BW 20
6 11:40-12:25 u_przyroda SZ 318 wf KM sil r_j.polski EK 21 u_war_dzien BW 20 matematyka AP 118
7 12:35-13:20 religia #RE3 r_angielski #RA3 314 u_przyroda SZ 21 matematyka AP 118 j.obcy-pod-1/3 #N31
j.obcy-pod-2/3 #RL4 306
j.obcy-pod-3/3 #FL3 21
8 13:30-14:15 r_wos LJ 206   godz.wych SZ 21    
9 14:20-15:05 j.obcy-pod-1/3 #N31
j.obcy-pod-2/3 #RL4 306
j.obcy-pod-3/3 #FL3 106
       
Obowiązuje od: 12 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum