Portsmouth 2017

Page
Menu
News
You are here:   Home > O projekcie

O projekcie

 

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i szkolnym projekcie Ucz się, ćwicz, pracuj - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój  lokalnych przedsiębiorstw realizując ze środków PO WER dofinansuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Cele szczegółowe:
- poznanie nowych technologii;
- zdobycie nowych doświadczeń poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych zastosowaniach oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zagranicznych zakładach pracy na nowoczesnych stanowiskach pracy;   
- poznanie organizacji i kultury pracy oraz porównanie warunków pracy w zakładach zagranicznych do tych panujących w rodzimych przedsiębiorstwach;
-  doskonalenie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole, rozwiązywanie problemów technicznych z wykorzystaniem języka angielskiego zawodowego;    
- weryfikacja umiejętności interpersonalnych w zetknięciu z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców;        
- rozwijanie samodzielności i kreatywności poprzez poznanie realiów pracy i życia w obcym kraju;
- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim użytkowym jak i specjalistycznym - technicznym;    
- nawiązanie kontaktów z rówieśnikami, pracownikami, pracodawcami, co w przyszłości może zaowocować ofertami pracy;
- świadomość konieczności dalszego kształcenia;   
- poznanie kultury i obyczajów kraju przyjmującego, poprzez zwiedzanie, rozmowy, spotkania z rówieśnikami.

Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2014.

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Grupa docelowa projektu:Uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: Technik Teleinformatyk, Technik Cyforwych Procesów Graficznych, Technik Elektronik, Technik Elektryk, Technik Pojazdów Samochodowych.

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login