Realizacja projektu

Program szkolenia zrealizowany został w warsztatach - laboratoriach szkolnych technicznej szkoły w Elazig. Zajęcia odbywały się będą codziennie w dniach roboczych przez dwa tygodnie. Zadaniem uczestników było projektowanie, programowanie, diagnoza uszkodzeń, montaż i demontaż części. Uczniowie przed każdymi zajęciami poznawali niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej, która miała wpływ na utrwalenie zdobytych wiadomości podstawowych i/lub na uzupełnienie ich, w przypadku ich braku. Później uczestnicy poznawali rzeczywiste warunki pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych materiałów technologicznych. Podczas zajęć praktycznych młodzież nabywała umiejętności demontażu, montażu, weryfikacji części i podzespołów przy pomocy nowoczesnego sprzętu, maszyn i urządzeń pomiarowych.

Bardzo ciekawym elementem praktyki było zwiedzanie jednej z największych w świecie hydroelektrowni Keban Dam. Uczniowie zobaczyli tam najnowsze rozwiązania z dziedziny mechaniki, elektroniki, automatyki i komputeryzacji.

Podczas zajęć uczniowie porozumiewali się w języku angielskim, szczególnie poznając i używając słownictwa technicznego. Uczestnicy nabyli umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i partnera, zdobyli nowe doświadczenia.

Przez dwa dni uczniowie uczestniczyli w narodowym święcie w Turcji - Dniach sportu. W tym czasie wszystkie szkoły z Elazig prezentowały się na miejskim stadionie sportowym. Było to ciekawe widowisko, któremu towarzyszyły pokazy sztucznych ogni.

Nieodłącznym elementem pobytu młodzieży na zagranicznym stażu było poznawanie kultury i zabytków regionu Elazig. Uczniowie zwiedzili ruiny starego miasta Harput, oglądali meczety - miejsca kultu religijnego muzułmanów, byli nad jeziorem przy zaporze w hydroelektrowni. Dodatkowym atutem wyjazdu było nabycie umiejętności w nieznanym, dość dużym mieście, dokonywania zakupów dla własnych potrzeb, konwersacji w języku angielskim w celu załatwienia swoich spraw.

W czasie pozalekcyjnym uczniowie grali w piłkę nożnej, grali w szachy i typową dla Turków grę podobną Scrable. Najlepszą jednak formą wypoczynku młodych ludzi po zajęciach było spędzanie czasu w wielkim centrum rozrywki Missland. Najciekawszą atrakcją centrum był ogromny park wodny, o tej porze roku specjalnie uruchomiony dla naszej młodzieży. 

Każdy uczestnik stażu otrzymał dokument informujący o odbytym stażu (Europass Mobility) w języku polskim i angielskim. Ponadto dwutygodniowy staż w Elazig był zaliczony uczestnikom jako część miesięcznej praktyki zawodowej. Drugim dokumentem potwierdzającym odbyty uczniowski staż był Certfikat otrzymany ze szkoły w Elazig, zawierający tytuł i czas odbytej zagranicznej praktyki.