Leonardo da Vinci    Program "Uczenie się przez całe życie"

Tytuł projektu: "Edukacja w zakresie mechaniki i elektroniki samochodowej
Twoją europejską szansą"