Tytuł projektu:

MIĘDZYNARODOWY PROCES DYDAKTYCZNY CZYNNIKIEM WZROSTU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA

Cele projektu:

Finanse:

   Zespół Szkół w projekcie LdV Vetpro pt: „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji zawodowych nauczyciela” wnioskował o kwotę nieco ponad 15 tys. Euro dla 8 nauczycieli. Koszty te w całości fundowane są ze środków programu Leonardo da Vinci.

   Nauczyciele w ramach projektu przeszli szkolenie językowe i kulturowe w kraju. Z kosztów przygotowania otrzymali słowniki polsko-angielskie oraz przewodniki po Turcji.

   Znaczna część funduszy przeznaczona była na realizację programu kulturowego w Istambule. Blisko połowa kosztów projektu (ponad 6 tys.) to koszty podróży lotniczej i autokarowej.