Nauczyciele Zespołu Szkół - uczestnicy projektu

Teresa Gołębiowska-Piœ

wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

Alina Mierzwa

nauczyciel języka angielskiego

 

Alicja Olechowska

nauczyciel języka angielskiego

Barbara Paruch

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

 

Albert Chmura

nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych

Kazimierz Kowal

nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych

 

Waldemar Szwedo

nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych

Marek Wrona

wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych