Szczegółowy program wymiany

Każdy dzień szkolenia nauczycieli jest zaplanowany, wszyscy uczestnicy realizują działania zgodnie z harmonogramem, dokumentują przebieg swoich działań i spostrzeżeń.

1 dzień – około 17.00 przylot do Istambułu, dotarcie do hotelu i zakwaterowanie.

2 dzień – spotkanie powitalne w szkole tureckiej, prezentacja uczestników szkolenia i pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektu. Po prezentacji zwiedzanie szkoły, a potem udział w teoretycznych zajęciach lekcyjnych w szkole.

3 dzień – wizytowanie firmy Dogus Car Company, przyglądanie się nowościom technicznym z zakresu mechaniki i elektroniki samochodowej. Próby pracy na wyspecjalizowanych stanowiskach samochodowych w firmie. Rejs statkiem wycieczkowym po Bosforze.

4 dzień – wizytowanie firmy EAE Elelctric Company, przyglądanie się nowościom technicznym z zakresu elektroniki i elektrotechniki. Wyszukiwanie nowości w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki, podobieństwa i różnice w technologii produkcji polskiej i tureckiej. Wycieczka kulturowa do Adampola.

5 dzień – wizytowanie firmy EAE Birmot Auto Service Company, oglądanie procesu technologicznego i produkcji. Podejmowanie prób pracy na wyspecjalizowanych stanowiskach samochodowych w firmie. Porównanie metod diagnostyki i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego z warunkami polskimi. Wyjście na Grand Bazar w Istambule.

6 dzień – udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach w wyspecjalizowanych pracowniach samochodowych. Spotkanie ewaluacyjne – prezentowanie zdobytych doświadczeń, spostrzeżeń, podziękowania dla organizacji przyjmującej. Po południu – zwiedzanie Blue Mosque, Saint Sofia i Basilica.

7 dzień – Czas wolny, zakupy pamiątek, indywidualne zwiedzanie miasta. Przygotowania do powrotu do kraju. O godz. 15.00 wylot do Polski.