Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015 r.

3.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2015 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2015 r.

5.

Święto Trzech Króli

6 stycznia

6.

Koniec pierwszego semestru

31 grudnia 2015 r.

7.

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2016 r

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

9.

Dzień Otwarty szkoły

kwiecień  2016 r.

10.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - maturalnych

29 kwietnia 2016 r.

11.

Święto flagi państwowej

2 maja 2016 r.

12.

Egzamin maturalny

 maj 2016 r.

13.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Zasadniczych Szkół Zawodowych

26 czerwca 2015 r.

14.

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

czerwiec 2015 r.

15.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

16.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Dodatkowymi dniami wolnym – dyrektorskimi są:

 

Dodany: 04-09-2013 09:26, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 05-10-2015 09:52