Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Projekty UE - dla gimnazjalisty

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w naszej szkole zorganizowane zostały dla uczniów następujące projekty:

Wakacyjne staże.
W wakacyjnej edycji udział wzięło 43 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik teleinformatyk.
Staże zostały zrealizowane w najlepszych i najnowocześniejszych firmach północnego Podkarpacia: 

Federal - Mogul Gorzyce Sp. z o.o. - 20 uczniów,
BURY Sp. z o.o. Mielec, 13 uczniów,
Patentus Strefa S.A. Stalowa Wola, 10 uczniów.

Każdy uczestnik stażu otrzymał stypendium stażowe w kwocie 1000 zł, transport, wyżywienie, odzież ochronną oraz obsługę socjalną podczas stażu. Uczniowie zdobyli bezcenne doświadczenie przemysłowe, poznali strukturę i funkcjonowanie nowoczesnych zakładów pracy oraz nawiązali kontakty, które po ukończeniu szkoły zaowocują zatrudnieniem.

Wyjazdowe konsultacje zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy.

W konsultacjach uczestniczyło 15 uczniów wyróżniających się wynikami w nauce oraz zainteresowaniami zawodowymi, zwłaszcza w dziedzinie techniki samochodowej. Grupę uczestników stanowiło 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych  oraz 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
W ramach konsultacyjnych wizyt uczniowie odwiedzili:

Firmę Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy, ul. Turyńska 100;
Firmę Valeo Zakład Produkcji Systemów Chłodzenia Silnika ul. Przemysłowa 3, Skawina;
Firmę TRANSBUD NOWA HUTA S.A.  Kraków, ul. Ujastek 11.

Dzięki wyjazdowym konsultacjom zawodowym w nowoczesnych zakładach pracy uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszymi technologiami wytwarzania i naprawy pojazdów samochodowych.
Doświadczanie zdobyte podczas wizyt wzmacnia istotę łączenia teorii z praktyką oraz stanowi bodziec do efektywnego kształcenia dla potrzeb nowoczesnego rynku pracy.

 

Wyjazdowe konsultacje zawodowe w następujących zakładach pracy:

Firma Zdunek Premium Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45, Gdańsk
Zakład Renault Zdunek. Sp. z o.o. Autoryzowany Serwis Renault Gdynia ul. Morska 517A 81-002

W konsultacjach uczestniczyło 15 uczniów wyróżniających się wynikami w nauce oraz zainteresowaniami zawodowymi, zwłaszcza w dziedzinie techniki samochodowej.

 

W ramach Programu Leonardo da Vinci (LdV), który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" ("Lifelong Learning Programme"). Dla osób zainteresowanych projektem została utworzona mała galeria, dotycząca wyjazdów w poprzednich latach. Uczniowie oraz nauczyciele z naszej szkoły zwiedzili trochę świata. :) Miłego oglądania! :)

 

W ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” nasi uczniowie odbywali staże i praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju.
LdV Mobility 2013 Portsmouth
LdV Mobility 2014 Istambuł (marzec)
LdV Mobility 2014 Istambuł (listopad)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 08-04-2016 07:32, przez: R. Tracz Zmodyfikowany: 21-04-2016 20:22