Projekt staży uczniowskich nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000016942 pod nazwą "Zielone praktyki zagraniczne dobrym startem
w przyszłość
" (Green internship abroad is a good start into the future) realizowany w ramach konkursu Erasmus+ 2021 Runda 1 KA1 KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czas realizacji projektu: od 01.12.2021 r. do 31.08.2022 r.

Całkowity koszt projektu: 356 104,00 PLN (80 000 €).

Organizacje przyjmujące:
 • Your International Training
  Adres: FBD House (1st floor),
  The Spa Square,P51FN26
  Mallow, IRLANDIA
  Liczba uczestników stażu: 9

 • EU Mobility Sverige
  Adres: Stora Nygatan 18, 21137 Malmo, Szwecja
  Liczba uczestników: 17

Cele projektu:
 • Uzyskanie/poprawa kompetencji zawodowych
 • Poznanie nowych technologii, w tym związanych z ekologią
 • Poznanie zasad i organizacji pracy zagranicznych firm
 • Sortowanie śmieci i odpadów przemysłowych, recycling
 • Poznanie alternatywnych źródeł energii
 • Porozumiewanie się językiem obcym angielskim w pracy, podczas czasu wolnego, podczas robienia zakupów, w środkach transportu publicznego
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w związku z pochodzeniem, zamożnością, ograniczeniem dostępu do zabytków i kultury.
Marek Wrona
Koordynator
Rafał Podleśny
Opiekun
Łukasz Uzar
Opiekun
Jerzy Stelmach
Opiekun
Słamomir Karpik
Opiekun
Maciej Wiącek
Uczestnik
Darren Stasiak
Uczestnik
Mateusz Serafin
Uczestnik
Wojciech Lichtoń
Uczestnik
Bartosz Majkut
Uczestnik
Kacper Przybyło
Uczestnik
Norbert Konefał
Uczestnik
Gabriela Kruk
Uczestnik
Szymon Krysa
Uczestnik
Filip Magda
Uczestnik
Gabriela Przybyłek
Uczestnik
Jakub Kilarski
Uczestnik
Mikołaj Motyka
Uczestnik
Paweł Młodochowski
Uczestnik
Wojciech Tymiński
Uczestnik
Jakub Paź
Uczestnik
Bartosz Żak
Uczestnik
Michał Kownacki
Opiekun
Małgorzata Sobowiec
Opiekun
Gabriel Kalist
Uczestnik
Alicja Kiźling
Uczestnik
Kacper Chołody
Uczestnik
Kacper Tomczyk
Uczestnik
Wiktoria Kalita
Uczestnik
Agnieszka Lewicka
Uczestnik
Kamil Tomczyk
Uczestnik
Michał Chwiałkowski
Uczestnik
Damian Zieliński
Uczestnik
Autorzy