Portsmouth 2017

 

Organizacja wysyłająca

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

 ul. Kopernika 1, 39-400 Tarnobrzeg
+48 15 822 12 16
www.gornik.tbg.net.pl

 

Organizacja przyjmująca

Training Vision

Victory Business Centre, Somers Rd N, Portsmouth PO1 1PJ, Wielka Brytania
+44 (0)23 92814196
info@trainingvision.co.uk
www.trainingvision.co.uk

 Training Vision