Absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy przystępują do matury w 2021 r.,  są zobowiązani do podpisania w sekretariacie szkoły druku Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE. 

Zawodowcy
Rada Rodziców