GIMNAZJALISTO dołącz do Nas!

Informujemy, że od 23 czerwca do 27 czerwca br. do godz. 15.00 Kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji dostarczają dokumenty potwierdzające osiągnięcia.
Zapraszamy do działu Rekrutacja 2017/2018/Kierunki
oraz zobacz przykładowe filmy kierunków

Uczniowie odbywający praktyki i staże wakacyjne zgłoszą się do koordynatora w szkole w celu odebrania ubrań roboczych (we wtorek od 8.00-10.00).

Zawodowcy
My na Facebook'u
Dla Rodziców