Zawodowcy
Dostęp do zadań teoretycznych

Zdający mają możliwość dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez okres dwóch tygodni, tj. od 2 do 15 lutego 2023 r., w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.
W tej sprawie należy się zgłaszać do p. Piotra Tałaja
Dodany: 03-02-2023 09:15, przez: R. Podleśny