My na Facebook'u
Emeryci
Dostęp do zadań teoretycznych

Zdający mają możliwość dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.
 Osoby chcące skorzystać z  dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2024 Zima w formie elektronicznej powinny się zgłosić do p. Tałaja w terminie  5 do 18 lutego 2024 r.

Dodany: 03-02-2023 09:15, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 08-02-2024 08:45