My na Facebook'u
Emeryci
Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica

Skład Rady Rzodziców Zespołu Szkół w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Jolanta Pciak

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Matyka

Sekretarz: Monika Rękas

Członek: Rafał Ordon

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. Staszica w Tarnobrzegu informuje, że z dniem 31 października 2023 roku konto bankowe RR zostaje zamknięte.

W związku z tym wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.


Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje dla Rodziców z nauczycielami odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.30-17.30

 

Dodany: 20-05-2022 22:16, przez: M. Wrona Zmodyfikowany: 04-12-2023 14:07