Zawodowcy
Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica

Skład Rady Rzodziców Zespołu Szkół w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: 

Z-ca przewodniczącego: 

Skarbnik: 

 

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

42 1240 2744 1111 0000 4004 5982

Przy wpłatach na RR prosimy na przelewie wprowadzać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.


Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje dla Rodziców z nauczycielami odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.30-17.30

 

Dodany: 20-05-2022 22:16, przez: M. Wrona Zmodyfikowany: 21-09-2023 10:07