Maturzyści - absolwenci z lat ubiegłych (poprawiający wynik matury) mają obowiązek odebrać kody i hasła w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie konsultacji. Harmonogram konsultacji uczniowskich.

Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych - start rekrutacji: 15 czerwca

Zawodowcy
Rada Rodziców
Rekrutacja - Synergia

Projekt „Synergia - Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” realizowany był od października 2016 do października 2019 roku W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczął się projekt. Celem projektu było zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Cel został osiągnięty poprzez podniesienie jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów/uczennic w dodatkowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Projekt skierowany był do nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 

W trakcie realizacji projektu zorganizowano:

I. Studia podyplomowe dla nauczycieli

1. Grafika komputerowa DTP (2 sem.) - 2 nauczycieli 
2. Mechatronika w edukacji (3 sem.) - 1 nauczyciel
3. Inżynieria oprogramowania (2 sem.) - 1 nauczyciel

II. Kursy dla 6 nauczycieli

1. Kurs SEP D+E, (obsługa urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznej do 1 kV) w zakresie          dozoru  i eksploatacji – 2 nauczycieli
2. Kurs Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych – 2 nauczycieli
3. Kurs Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator i programista      – 1 nauczyciel
4. Kurs Administrowanie Sieciami komputerowymi – 1 nauczyciel

III. W jego trakcie 16 nauczycieli - zgodnie z wykształceniem i nauczanym przedmiotem - odbyło nieodpłatne staże zawodowe w zakładach pracy

IV. Kursy dla uczniów: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej


V. Płatne staże zawodowe dla 211 uczniów technikum i płatne praktyki zawodowe dla 21 Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej

 

 

„SYNERGIA. OD JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DO WZROSTU ZATRUDNIENIA”


Formularz zgłoszeniowy do projektu - dla ucznia - PDF

Deklaracja udziału w projekcie - PDF

Oświadczenie uczestnika projektu - PDF

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - PDF

 

Umowa - PDF 

 

 

CEL I ZADANIA STAŻU ZAWODOWEGO

Technik mechanik - PDF

Technik elektronik - PDF

Technik elektryk - PDF

Technik  cyfrowych procesów graficznych - PDF

Technik teleinformatyk - PDF

Technik pojazdów samochodowych - PDF

 

 

Środek dzienniczka stażu zawodowego - PDF 

 

 

 

 

Wzory dokumentów do rozliczenia kosztów dojazdu na staże

 

Należy wybrać odpowiednie druki, w zależności od środka transportu. Wszystko jest opisane w Regulaminie

DLA WSZYSTKICH - Lista obecności i korzystania z wyżywienia - PDF

1. Oświadczenie osoby dowożonej - PDF 
2. Oświadczenie osoby dowożącej - PDF
3. Oświadczenie uczestnicka o cenie biletu - PDF
4. Oświadczenie użyczenia pojazdu - PDF 
5. REGULAMIN - PDF 
6. Wniosek - Komunikacja Publiczna - PDF
7. Wniosek - Transport prywatny (samochód, skuter, motor) - PDF
8. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu - PDF

 

 

 

Dodany: 24-10-2016 17:50, przez: R. Tracz Zmodyfikowany: 05-12-2019 12:27