My na Facebook'u
Emeryci
Rekrutacja - Synergia

Projekt „Synergia - Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” realizowany był od października 2016 do października 2019 roku W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczął się projekt. Celem projektu było zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Cel został osiągnięty poprzez podniesienie jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów/uczennic w dodatkowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Projekt skierowany był do nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 

W trakcie realizacji projektu zorganizowano:

I. Studia podyplomowe dla nauczycieli

1. Grafika komputerowa DTP (2 sem.) - 2 nauczycieli 
2. Mechatronika w edukacji (3 sem.) - 1 nauczyciel
3. Inżynieria oprogramowania (2 sem.) - 1 nauczyciel

II. Kursy dla 6 nauczycieli

1. Kurs SEP D+E, (obsługa urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznej do 1 kV) w zakresie          dozoru  i eksploatacji – 2 nauczycieli
2. Kurs Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych – 2 nauczycieli
3. Kurs Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator i programista      – 1 nauczyciel
4. Kurs Administrowanie Sieciami komputerowymi – 1 nauczyciel

III. W jego trakcie 16 nauczycieli - zgodnie z wykształceniem i nauczanym przedmiotem - odbyło nieodpłatne staże zawodowe w zakładach pracy

IV. Kursy dla uczniów: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej


V. Płatne staże zawodowe dla 211 uczniów technikum i płatne praktyki zawodowe dla 21 Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej

 

 

 

 

Dodany: 24-10-2016 17:50, przez: R. Tracz Zmodyfikowany: 11-06-2020 20:06