Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Rekrutacja - Synergia

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczął się projekt „Synergia - Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów/uczennic w dodatkowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

W roku 2016 zrealizowano:

 

1. Rozpoczęcie studiów podyplomowych przez 1 nauczyciela w zakresie:

 • Mechatronika w edukacji (1 nauczyciel) - w trakcie realizacji

2. Kurs dla 2 nauczycieli SEP D+E - zrealizowano

3. Zrealizowano następujące kursy dla naszych uczniów

   • Kurs Projektowanie CAD/CAM
   • Kurs Programowanie kodów na obrabiarki CNC
   • Projektowanie stron WWW
   • Kurs Grafika komputerowa
   • Kurs Modelowanie CAD 3 DB
   • Kurs Projektowanie urządzeń elektronicznych, płytek drukowanych PCB
   • Kurs Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych
   • Kurs Układy zasilania gazem LPG dla samochodów z silnikiem gaźnikowym i wtryskowym

4. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

 

 W roku 2017 zaplanowano:

 

1. Rozpoczęcie studiów podyplomowych przez 1 nauczyciela w zakresie:

 •  Grafika komputerowa (2 nauczycieli)
 • Sieci komputerowe CISCO (1nauczyciel)

2. Staże dla 5 nauczycieli 

3. Kursy dla naszych uczniów:

 • SEP w zakresie "E" - eksploatacja urządzeń maszyn i instalacji energetycznych - zrealizowany
 • Spawacz spoin pachwinowych - MAG 135 - zrealizowany
 • Programowanie kodów na obrabiarki CNC - zrealizowany
 • Obsługa kasy fiskalnej zrealizowano
 • Projektowanie stron WWW- zrealizowano
 • Kurs Grafika komputerowa - zrealizowano
 • Montaż technologii światłowodowych
 • Projektowanie w C/C++ Windows/Linux - - zrealizowano
 • Programowanie prostych systemów wbudowanych w języku C - zrealizowany
 • Modelowanie CAD 3DB - zrealizowany
 • Projektowanie urządzeń elektronicznych, płytek drukowanych PCB - zrealizowany
 • Projektowanie CAD/CAM - zrealizowany
 • Zaawansowany kurs Photoshop - zrealizowany
 • Obsługa i naprawa klimatyzacji samochodowej - zrealizowany

. Praktyki i staże dla 85 uczniów zrealizowane

5. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

 

W roku 2018 zaplanowano:


1. Kursy dla 1 nauczyciela w zakresie:

 • Administrowanie Sieciami komputerowymi

2. Staże dla 5 nauczycieli

3. Kursy dla naszych uczniów:

 • SEP w zakresie "E" - eksploatacja urządzeń maszyn i instalacji energetycznych - zrealizowano
 • Spawacz spoin pachwinowych - MAG 135 - zrealizowany
 • Projektowanie CAD/CAM - zrealizowano
 • Programowanie kodów na obrabiarki CNC - zrealizowano
 • Obsługa kasy fiskalnej - zrealizowano
 • Projektowanie stron WWW - zrealizowano
 • Kurs Grafika komputerowa - zrealizowano
 • Montaż technologii światłowodowych
 • Projektowanie w C/C++ Windows/Linux - zrealizowano
 • Programowanie prostych systemów wbudowanych w języku C - zrealizowano
 • Modelowanie CAD 3DB - zrealizowano
 • Zaawansowany kurs Photoshop- zrealizowano
 • Projektowanie urządzeń elektronicznych, płytek drukowanych PCB- zrealizowano
 • Obsługa i naprawa klimatyzacji samochodowej - zrealizowany

4. Praktyki i staże dla 85 uczniów

5. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

 

W roku 2019 zaplanowano:

 

1. Kursy dla 3 nauczycieli w zakresie:

 • Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych (2 nauczycieli)
 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator i programista (1 nauczyciel)

2. Staże dla 6 nauczycieli

3. Kursy dla naszych uczniów:

 • SEP w zakresie "E" - eksploatacja urządzeń maszyn i instalacji energetycznych
 • Spawacz spoin pachwinowych - MAG 135
 • Montaż technologii światłowodowych
 • Projektowanie w C/C++ Windows/Linux
 • Programowanie prostych systemów wbudowanych w języku C
 • Zaawansowany kurs Photoshop
 • Projektowanie urządzeń elektronicznych, płytek drukowanych PCB
 • Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych - w trakcie realizacji
 • Układy zasilania gazem LPG dla samochodów z silnikiem gaźnikowym i wtryskowym - w trakcie realizacji

4. Praktyki i staże dla 85 uczniów

 

„SYNERGIA. OD JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DO WZROSTU ZATRUDNIENIA”


Formularz zgłoszeniowy do projektu - dla ucznia - PDF

Deklaracja udziału w projekcie - PDF

Oświadczenie uczestnika projektu - PDF

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - PDF

 

Umowa - PDF 

 

 

CEL I ZADANIA STAŻU ZAWODOWEGO

Technik mechanik - PDF

Technik elektronik - PDF

Technik elektryk - PDF

Technik  cyfrowych procesów graficznych - PDF

Technik teleinformatyk - PDF

Technik pojazdów samochodowych - PDF

 

 

Środek dzienniczka stażu zawodowego - PDF 

 

 

 

 

Wzory dokumentów do rozliczenia kosztów dojazdu na staże

 

Należy wybrać odpowiednie druki, w zależności od środka transportu. Wszystko jest opisane w Regulaminie

DLA WSZYSTKICH - Lista obecności i korzystania z wyżywienia - PDF

1. Oświadczenie osoby dowożonej - PDF 
2. Oświadczenie osoby dowożącej - PDF
3. Oświadczenie uczestnicka o cenie biletu - PDF
4. Oświadczenie użyczenia pojazdu - PDF 
5. REGULAMIN - PDF 
6. Wniosek - Komunikacja Publiczna - PDF
7. Wniosek - Transport prywatny (samochód, skuter, motor) - PDF
8. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu - PDF

 

 

 

Dodany: 24-10-2016 17:50, przez: R. Tracz Zmodyfikowany: 07-01-2019 17:34