My na Facebook'u
Emeryci
Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu

 

1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów.

2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

3. Jednorazowo można wypożyczyć kilkatytułów na okres jednego miesiąca, informatory maturalne na jeden dzień.

4. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

5. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały.

W chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach z zasobów bibliotecznych.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

9. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się
 w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów  bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.

10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminuzawodowego.  Ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.

11. Czytelnicy opuszczający szkołę  zobowiązani są do rozliczenia z biblioteka za pomocą karty obiegowej, potwierdzającej zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Dodany: 07-09-2011 16:46, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 11-09-2011 10:28