Rodzice i uczniowie są proszeni o bieżące informowanie wychowawców klas o ewentualnych przypadkach problemów z realizacją obowiązkowej edukacji zdalnej. 

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie nie powinni wychodzić z domów i spotykać się z innymi osobami. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - PO WER

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

 

Dodany: 08-05-2017 13:24, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 07-01-2020 12:12