My na Facebook'u
Emeryci
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry oświatowej

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. Jest projektem pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (LLP), w którym zaadaptowane zostały procedury programu sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany doświadczeń VETPRO) do szerszej grupy docelowej programu Comenius.

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Cel główny projektu systemowego
Zwiększenie o 1000 liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej poprzez dofinansowanie przynajmniej 100 projektów mobilności instytucjonalnych do 2015 roku.

Cele szczegółowe projektu systemowego
•  Zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia nauczycieli w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej do 2015 roku;
•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na znajomość języków obcych przez uczestników;
•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu.

(źródło: http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne)

W ramach tego projektu odbyły się dwa wyjazdy naszych nauczycieli od 1 do 8 marca 2014 roku.

Pierwsza grupa wyjechała do Portsmouth w Wielkiej Brytanii, zaś druga grupa do Walencji w Hiszpanii.

OPIS WYJAZDU DO WALENCJI:

 

http://issuu.com/raftra/docs/valencia_2014?e=1689258/8288541

OPIS WYJAZDU DO PORTSMOUH:

 

http://issuu.com/raftra/docs/portsmouth___?e=1689258/8949808

Wyjazd do Turcji

       

     W dniach 15-20 czerwca 2014 r. realizowany był w ramach programu EFS – POKL , działanie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” projekt zatytułowany „Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych to odpowiedzialność i wspólne dobro”. Uczestnikami projektu byli: z ramienia instytucji wysyłającej czyli  Zespołu Szkól im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu - Teresa Żyguła, Teresa Gołębiowska-Piś i Alicja Olechowska, Prezydenta Miasta Tarnobrzeg reprezentowała Paulina Kuraś – pracownica Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Tarnobrzeskim Magistracie, szkoleniowców na niwie lokalnego kształcenia zawodowego młodzieży reprezentowali: Robert Niedbałowski i Wacław Golik. Partnerem zagranicznym była jedna z największych szkól zawodowych w Stambule, kształcąca prawie 5 tysięcy uczniów – SISLI TEKNIK ENDUSTI MESLEK LISESI MUDURIUGU.

     Realizacja projektu pozwoliła porównać  systemy kształcenia zawodowego w polskiej i tureckiej szkole w zakresie programów nauczania, organizacji kształcenia praktycznego, systemu egzaminów zawodowych, wykorzystania najnowszych technologii w procesie nauczania. Niezmiernie ważnym elementem wymiany było porównanie zasad finansowania oświaty w obu krajach partnerskich, poznanie roli organów prowadzących w budowaniu  partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zasady podpisywania porozumień szkoła-przedsiębiorcy w zakresie szkolenia praktycznego w zakładach pracy i doposażania warsztatów szkolnych. Byliśmy pod wrażeniem bogatego wyposażenia warsztatów szkolnych finansowanych przez zakłady reprezentujące największe światowe koncerny motoryzacyjne i elektroniczne w Stambule oraz ośrodków szkoleniowych, przyjmujących uczniów w zakładach Dogusz i fabryce autobusów firmy Mercedes. Zdobyte doświadczenia pozwolą przenieść przykłady dobrych praktyk na grunt tarnobrzeskiej oświaty.

     Pobyt w Stambule, blisko 18-to milionowej metropolii, zwanej Nowym Jorkiem Wschodu, pozostawił w uczestnikach projektu niezapomniane wrażenia z kontaktu z odmienną kulturą, religią, obyczajowością i zabytkami najwyższej światowej klasy. Zawarte znajomości skutkować będą dalszą współpracą na różnych płaszczyznach wymiany realizowanej w projekcie.

 

http://issuu.com/raftra/docs/turcja_na_stron__?e=1689258/10132099

POWYŻSZA PREZENTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Filmy przedstawiające kulturę i rozwój Turcji

Film 1, Film 2, Film 3, Film 4

Dodany: 18-03-2014 18:56, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 15-11-2014 15:52