Rodzice i uczniowie są proszeni o bieżące informowanie wychowawców klas o ewentualnych przypadkach problemów z realizacją obowiązkowej edukacji zdalnej. 

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie nie powinni wychodzić z domów i spotykać się z innymi osobami. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców