Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica
„Bądź kowalem swojej kariery”- staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery  i mobilności na europejskich rynkach pracy.
Program stażu:
Zadania stażysty:

• demontowanie podzespołów samochodowych elektronicznych, elektronicznych oraz mechanicznych I weryfikowanie tych części;

• naprawianie uszkodzeń, regeneracja części;

• montowanie podzespołów samochodowych: mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych;

• obsługiwanie komputera pokładowego samochodu, usuwanie usterek;

• obsługiwanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;

• testowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej;

• diagnozowanie uszkodzeń w pojazdach samochodowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego.