Projekt systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie


ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica


www.gornik.tbg.net.pl

zstarnob@poczta.neostrada.pl zstarnob@onet.pl

ul. Kopernika 1
39-400 Tarnobrzeg, Polska

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA

Training Vision Ltd.


www.trainingvision.co.uk

info@trainingvision.co.uk

Victory Business Centre, Victory House Somers Road North
Portsmouth, Hampshire, Wielka Brytania
PO1 1PJ Unit 114