Projekt systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie


Opiekunowie i goście

# Imię Nazwisko Opis
1MarekWronaOpiekun
2LilianaRegułaOpiekun
3TeresaŻygułaDyrektor szkoły
4NorbertMastalerzPrezydent Miasta Tarnobrzeg

Uczniowie

# Zdjęcie Imię Nazwisko Klasa
1KarolCieślak3 AT
2MarcinCzechura3 AT
3MichałCzechura3 AT
4DominikDębowski3 AT
5KrzysztofDudek3 AT
6TomaszDziuba3 AT
7ŁukaszGrdeń3 AT
8DamianBiernat3 BT
9MateuszGaweł3 BT
10KarolHynowski3 BT
11PawełKiciński3 BT
12MarekKopczyk3 BT
13PawełKowalik3 BT
14DawidMazur3 BT
15BartoszProkop3 BT
16BogusławRzeszut3 BT
17PawełSobowiec3 BT
18SławomirSułek3 BT
19MateuszWiniarski3 BT
20TomaszWitoń3 BT