Projekt systemowy "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie


Data Elementy programu
06/04/2013 Przylot na lotnisko Stansted w Londynie. Przejazd do miejsca zakwaterowania.
07/04/2013 Dzień wolny spędzony na zwiedzaniu Londynu i jego zabytków. Wieczorem podróż z Londynu do Portsmouth – miejsca stażu. Otrzymanie teczek z dokumentami (mapy miasta, bilety autobusowe, poradniki turystyczne) od Training Vision.
08/04/2013 Uroczyste spotkanie z burmistrzem Portsmouth. Po spotkaniu konferencja powitalna w instytucji partnerskiej – Training Vision. Następnie zwiedzanie Portsmouth.
08/04/2013 – 09/04/2013 Prezentacja oraz zapoznanie uczniów z firmami przyjmującymi ich na staż. Instruktaż stanowiskowy i kurs BHP.
09/04/2013 – 12/04/2013 Praca uczniów w zakładach pracy. Popołudniami, w czasie wolnym organizowano zajęcia sportowe oraz wycieczki po mieście.
11/04/2013 Spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Training Vision. Uzupełnianie dzienniczków praktyk.
13/04/2013 Wycieczka na Isle of Wight. Oglądanie zabytków oraz historycznych miejsc. Następnie czas wolny dla uczestników.
14/04/2013 Wizyta w mieście Salisbury – zwiedzanie zabytków południowej Anglii. Wycieczka do Stonehenge.
15/04/2013 – 19/04/2013 Praca uczniów w zakładach pracy. Popołudniami, w czasie wolnym organizowano zajęcia sportowe oraz wycieczki po mieście.
18/04/2013 Spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Training Vision. Podsumowanie stażu. Wręczenie certyfikatów potwierdzacjących udział w praktyce zagranicznej.
20/04/2013 Ostatnie zakupy stażystów. Wyjazd z Portsmouth na lotnisko Stansted w Londynie. Wylot do Polski.

Zadania podczas stażu

Uczestnicy projektu zobowiązali się do czynnego udziału w praktyce zawodowej. Odbywali zajęcia praktyczne i teoretyczne zgodnie z przepisami BHP. Brali udział w przygotowaniach organizacyjnych: kulturowym, pedagogicznym i językowym. Stosowali się do regulaminów organizacji wysyłającej i przyjmującej oraz dostarczyli do Narodowej Agencji raport ze stażu. Podczas zajęć stażyści realizowali następujące zadania:

Mechanicy:

 • diagnozowali usterki w pojazdach;
 • demontowali oraz montowali podzespoły mechaniczne;
 • naprawiali uszkodzenia i wymieniali części w pojazdach;
 • wulkanizowali ogumienie pojazdów;
 • obsługiwali specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Teleinformatycy:

 • diagnozowali uszkodzenia komputerów i problemy w sieci;
 • montowali i demontowali podzespoły komputerowe;
 • tworzyli proste sieci teleinformatyczne;
 • naprawiali uszkodzenia sprzętu komputerowego;
 • konfigurowali komputery do pracy w sieci;
 • instalowali oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki) na komputerach.

Elektronicy:

 • diagnozowali uszkodzenia urządzeń elektronicznych;
 • demontowali oraz montowali podzespoły elektroniczne;
 • naprawiali uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych;
 • tworzyli bazy danych z częściami elektronicznymi;
 • obsługiwali oprogramowanie oraz specjalistyczny sprzęt diagnostyczny stosowany w firmie przyjmującej.