WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Projekt - „Bądź kowalem swojej kariery - Staż
zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i
mobilności na europejskich rynkach pracy"
Stambuł - 2014
Instytucja Przyjmująca
Instytucja Wysyłająca
Zespół Szkół im. ks. St. Staszica
ul. Kopernika 1   39-400 Tarnobrzeg

  www.gornik.tbg.net.pl
e-mail: zstarnob@onet.pl
Sisli Endustri Meslek Lisesi
Abide-i Hurriyet cd. no 316
Sisli-Istanbul

www.sisli.k12.tr
e-mail: mktdemirer@yahoo.com
center