WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Projekt - „Bądź kowalem swojej kariery - Staż
zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i
mobilności na europejskich rynkach pracy"
Stambuł - 2014
Staż
Czas wolny