WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Projekt - „Bądź kowalem swojej kariery - Staż
zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i
mobilności na europejskich rynkach pracy"
Stambuł - 2014
Plan wyjazdu
Dzień 1 - Dzień przylotu do Istambułu. Przejazd do miejsca zakwaterowania, poznanie okolicy hotelu i zwiedzanie pobliskich budowli.
Dzień 2 - Konferencja powitalna. Prezentacja szkół organizacji wysyłającej i przyjmującej. Wizytacja szkolnych pracowni samochodowych.
Dzień 3 - Prezentacja systemu praktycznej nauki zawodu w Turcji. Ćwiczenia praktyczne w sponsorowanych szkolnych laboratoriach firm
samochodowych. Wielki Bazar w Istambule - zwiedzanie i zakupy.
Dzień 4 - Wizyta w firmie Mercedes-Benz Türk, prezentacja na temat fimy, zwiedzenie budynków firmy, zapoznanie się z działalnością oraz metodą
produkcji autobusów
Dzień 5 - Wizyta w Dogus Auto Company. Zapoznanie z warunkami pracy i przepisami bhp. Poznanie stanowisk pracy i instrukcji stanowiskowych.
Zajęcia praktyczne w samochodowych przedsiębiorstwie serwisowo-usługowym DOGUS. Wykonywanie czynności serwisowych, diagnostycznych,
demontażowych i montażowych. Spotkanie ewaluacyjne w szkole Sisli Vocational School.
Dzień 6 - Zajęcia praktyczne w samochodowych przedsiębiorstwie serwisowo-usługowym DOGUS - ciąg dalszy. Podsumowanie I tygodnia Stażu.
Dzień 7 i 8 -Zwiedzanie historycznych miejsc Istambułu (Blue Mosque, Saint Sofia, Basalica). Czas wolny na odpoczynek, zakupy. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne z uczniami tureckimi.
Dzień 9 do 12 - Zajęcia praktyczne w samochodowych przedsiębiorstwie serwisowo-usługowym DOGUS. Wykonywanie czynności serwisowych,
diagnostycznych, demontażowych i montażowych.
Dzień 13 - Zajęcia praktyczne w samochodowych przedsiębiorstwie serwisowo-usługowym DOGUS. Podsumowanie stażu i wręczenie certyfikatów.
Spotkanie ewaluacyjne w szkole Sisli Vocational School.
Dzień 14 - Przygotowanie do wylotu do kraju, ostatnie zakupy, fotografie.

Zadania stazysty:
- demontowanie podzespołów samochodowych elektronicznych, elektronicznych oraz mechanicznych I weryfikowanie tych części;
- naprawianie uszkodzeń, regeneracja części;
- montowanie podzespołów samochodowych: mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych;
- obsługiwanie komputera pokładowego samochodu, usuwanie usterek;
- obsługiwanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- testowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej;
- diagnozowanie uszkodzeń w pojazdach samochodowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego.