Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Możliwości, jakie daje szkoła młodym sportowcom

Możliwości, jakie daje szkoła młodym sportowcom:

    Dzisiaj jest jasne, iż sport szkolny ma przeciwdziałać ujemnym skutkom pracy umysłowej, rozwijać samodzielność, inicjatywę i współdziałanie. Musi też pozostawać wierny zasadzie maksymalnej zgodności rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego uczniów. Należy przecież pamiętać, że sprawność ruchowa jest istotnym elementem wszechstronnie pojmowanej osobowości.

    Wraz z oddaniem szkoły przy ul. Kopernika 1 oddano na potrzeby fizyczne dwie sale gimnastyczne i urządzenia do LA (czterotorowa bieżnia, skocznia w dal, skocznia wzwyż i rzutnia). Na wiosnę 1976r. poszerzono bazę sportową o dwa kompleksy boisk sportowych o nawierzchni bitumicznej. Następnie podjęto się dalszego zagospodarowania istniejących wolnych terenów szkolnych. Pan Zygmunt Grębowiec opracował pełną dokumentację techniczną na zagospodarowanie działki szkolnej w zespół urządzeń sportowych wyposażonych w przyrządy do ćwiczeń o wszechstronnym zastosowaniu (urządzenia lekkoatletyczne, tzw. Zieloną salę gimnastyczną oraz ścieżkę sprawnościową). Całość robót związanych z budową wszystkich urządzeń wykonała młodzież szkolna, przy czym przyrządy z metalu wykonano w ramach programowych zajęć warsztatach szkolnych. Natomiast wszystkie inne przyrządy oraz roboty ziemne, zazielenianie, zadrzewianie wykonała młodzież systemem gospodarczym w ramach tzw. czynów społecznych. Na bieżąco baza była remontowana i unowocześniana. Młodzież w sposób ciągły korzystała z obiektów sportowych, w latach siedemdziesiątych miała również do dyspozycji lodowisko na górnej i dolnej płycie boiska, które przygotowywali wraz z młodzieżą panowie E. Łakomy i J. Wolak.

    Aktualnie szkoła dysponuje nowoczesną bazą sportową, która jest dość dobrze wyposażona. Dysponujemy dwoma salami gimnastycznymi, siłownią, pomieszczeniem do gry w tenisa stołowego, bieżnią, „zieloną salą”- torem sprawnościowym, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią w dal, kilkoma boiskami o nawierzchni bitumicznej. Obecnie można w naszej szkole rozwijać różnorakie zainteresowania sportowe w ramach SKS (piłka nożna, Piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, LA, tenis ziemny, zajęcia rekreacyjne, siłownia oraz pływanie).

Serdecznie zapraszamy do doskonalenia swoich talentów sportowych! :)

Dodany: 21-07-2012 12:48, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 21-07-2012 13:20