Zawodowcy
Valencja 2011

LEONARDO DA VINCI VETPRO - Valencja 2011

"KOMPETENTNY EUROPEJSKI NAUCZYCIEL
DROGOWSKAZEM WSPÓŁCZESNEGO ABSOLWENTA SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Czas trwania wymiany wymiany: 27.02.2011 – 5.03.2011

         KRONIKA FOTOGRAFICZNA Z WYJAZDU

Uczestnicy projektu:

  1. Teresa Żyguła
  2. Barbara Ryniewicz
  3. Janusz Barabasz
  4. Sławomir Karpik
  5. Janusz Mierzwa
  6. Piotr Tałaj

Każdy dzień szkolenia nauczycieli był zaplanowany.


1 dzień – około 19
00 przylot do Valencji, dotarcie do hotelu, zakwaterowanie i kolacja.

2 dzień – 900 – 1200 – spotkanie powitalne w firmie Esmovia, prezentacja uczestników szkolenia i pracowników, koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu. Prezentacja szkoły, polskiego systemu kształcenia. Dojazd do hotelu i lunch od 1300 do 1500. Wizyta kulturowa w centrum miasta, poznanie  i zwiedzanie historycznych miejsc Walencji. O godzinie 2000 powrót do hotelu i kolacja.

3 dzień – 900 do 1300 spotkanie edukacyjne w Centro Integrado Público de F.P. MISERICORDIA VALENCIA. Poznanie hiszpańskiego sytemu kształcenia zawodowego w szkole państwowej. Zapoznanie się z nowoczesnym wyposażeniem pracowni zawodowych. Porównanie metod pracy z uczniem w systemie dziennym - ,prowadzenia zajęć w pracowniach: mechatronicznej, teleinformatycznej, elektronicznej, informatycznej, automatyki przemysłowej, mechanicznej, ekonomicznej i językowej. Zwrócenie szczególnej uwagi na innowacyjny sposób pozyskiwania wiedzy przez uczniów – kształcenie na odległość z użyciem platformy MOODLE. Poznanie zasad administrowania szkołą. Dojazd do hotelu i lunch od 1300 do 1500. Spotkanie kulturowe- uczestnictwo w FALLAS 2011 – festiwal pieśni regionalnych – światło – dźwięk. Wieczorne zwiedzanie portu w Walencji, spacer po plaży.

4 dzień – 900 do 1300 spotkanie edukacyjne w państwowej szkole zawodowej I.E.S. Pere Boil. Zwiedzanie pracowni specjalistycznych, laboratoriów i warsztatów szkolnych. Zapoznanie się z wyposażeniem pracowni teleinformatycznej, mechanicznej, studia telewizyjnego oraz pracowni przedsiębiorczości i ekonomiki. Wykorzystywanie przez szkołę odnawialnych źródeł energii na własne potrzeb. Dojazd do hotelu i lunch od1300 do 1500. W godzinach popołudniowych zwiedzanie zakładu przemysłowego AMSTEL. Poznanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej, sortowania i pakowania, zasady pracy robotów przemysłowych
i bezzałogowych wózków transportowych oraz nowoczesnego marketingu w firmie.

5 dzień –. Od 900 – 1100 – wizyta w Urzędzie Pracy Valencji. Zapoznanie się z systemem doradztwa zawodowego, szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe absolwentów szkoły zawodowej pod kątem potrzeb hiszpańskiego rynku pracy. Od 1200 do 1500 spotkanie z przedstawicielami Wydziału Edukacji
i Sportu Valencjia.
Omówienie hiszpańskiego systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego z wykorzystaniem unijnych programów pomocowych. Do godz. 1700 przerwa na lunch.
W godzinach popołudniowych spotkanie kulturowe – zwiedzanie The Oceanografic (The City of Arts and Sciences).

6 dzień– od 900 do 1300 zwiedzanie nowoczesnego zakładu mechaniki samochodowej w grupie FORD. Poznanie linii technologicznej produkcji części samochodowych, montaż podzespołów. od 1400 do 1600 poznanie regionalnych potraw hiszpańskich – paella i sposobów ich przyrządzania. Od 1300 do 1500 – spotkanie ewaluacyjne. Prezentowanie zdobytych doświadczeń, spostrzeżeń, podziękowania dla organizacji przyjmującej. Powrót do hotelu.

7 dzień – Czas wolny, zakupy pamiątek, indywidualne zwiedzanie miasta. Przygotowania do powrotu do kraju. Dojazd do lotniska, o godz. 1600 wylot do Polski.

Dodany: 25-08-2011 17:43, przez: Admin Zmodyfikowany: 30-11-2011 16:58