Zawodowcy
Dla Rodziców
Ubezpieczenie

Zgłaszanie szkody

  1. Wypełnienie druku zgłaszania szkody wraz z dokładnym opisem okoliczności i miejsca zdarzenia a także doznanych urazów.
  2. Dyspozycja wypłaty świadczenia (przelew na wskazany nr konta bankowego lub przekaz pocztowy na wskazany adres)
  3. Dokumentacja z udzielenia pierwszej pomocy medycznej (np. karta informacyjna z Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innej placówki medycznej)
  4. Pełna dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego ze wszystkich placówek medycznych jeżeli leczenie nie jest zakończone - dokumentacja dotychczas zgromadzonej).

Dokumenty:

Wzór formularza Zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - str.1, str.2.

Dane do likwidacji szkód.

Dodany: 21-11-2016 11:55, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 07-12-2016 11:11