Maturzyści - absolwenci z lat ubiegłych (poprawiający wynik matury) mają obowiązek odebrać kody i hasła w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie konsultacji. Harmonogram konsultacji uczniowskich.

Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych - start rekrutacji: 15 czerwca

Zawodowcy
Rada Rodziców
Ubezpieczenie

W związku z ubezpieczeniem uczniów w firmie AVIVA informujemy, że warunkiem przystąpienia dziecka do ubezpieczenia jest kompletne wypełnienie i podpisanie deklaracji przez rodzica lub jego prawnego opiekuna. Rodzic sam wybiera wariant ubezpieczenia wyrażony wysokościa składki.

Szczegóły oferty na stronie: www.aviva.pl

Dodany: 21-11-2016 11:55, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 16-09-2019 09:40