Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Kierunki 2019/2020

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu na rok szkolny 2019/2020 dokona rekrutacji do klas po gimnazjum i szkole podstawowej do:

 • Liceum Ogólnokształcącego do klas:
 1. matematyczno-fizycznej z informatyką
 2. matematyczno-fizycznej z językiem angielskim
 3. matematyczno-geograficznej
 4. biologiczno-chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim
 5. biologiczno-chemicznej z rozszerzoną matematyką
 6. biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego
 7. geograficzno-turystycznej z elementami obsługi ruchu turystycznego
 8. humanistyczno-dziennikarskiej
 9. mundurowej pod patronatem MON - Akademii Sztuki Wojennej
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie
 • Technikum 4-letniego w zawodach:
 1. Technik programista - NOWOŚĆ
 2. Technik automatyk - klasa pod patronatem Pilkington  w Sabdomierzu
 3. Technik teleinformatyk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs spawania światłowodów)
 4. Technik mechanik (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi uprawnienia: spawacza spoin pachwinowych blach, metoda spawania 135 (MAG)
 5. Technik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 6. Technik elektronik (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 7. Technik elektryk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 8. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs modelowania CAD 3DB)
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie
 •  Szkoły Branżowej I-stopnia w zawodach:
 1. Mechanik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 3. Elektryk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 4. Elektromechanik (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 5. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - klasa pod patronatem Fabryki Firanek "Wisan" w Skopaniu
 6. Krawiec - klasa pod patronatem Fabryki Firanek "Wisan" w Skopaniu
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie

Przykładowe filmy z kierunków i przedmiotów nauczania

 1. Technik teleinformatyk
 2. Technik procesów graficznych
 3. Technik elektryk
 4. Technik mechanik
 5. Liceum biologiczno-chemiczne
 6. Liceum biologiczno-ratownicze
 7. Matematyka
 8. Język angielski
 9. Język francuski
 10. Wychowanie fizyczne
 11. Sztuki walki
 12. Forum kulturalne
Dodany: 10-03-2017 10:13, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 06-05-2019 16:34