Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Kierunki 2018/2019

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu na rok szkolny 2018/2019 dokona rekrutacji do:

 • Liceum Ogólnokształcącego do klas:
 1. matematyczno-fizycznej z informatyką 
 2. matematyczno-geograficznej
 3. matematyczno-chemicznej
 4. humanistyczno-dziennikarskiej z elementami prawa
 5. biologiczno-chemicznej z elementami pielęgniarstwa
 6. biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego
 7. biologiczno-chemicznej
 8. lingwistycznej z elementami obsługi ruchu turystycznego
 9. turystyczno-sportowej z elementami fitnessu i tańca
 10. mundurowej pod patronatem MON - Akademii Sztuki Wojennej
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie
 • Technikum 4-letniego w zawodach:
 1. Technik automatyk - NOWOŚĆ
 2. Technik teleinformatyk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs spawania światłowodów)
 3. Technik mechanik (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi uprawnienia: spawacza spoin pachwinowych blach, metoda spawania 135 (MAG) oraz operatora obrabiarek CNC)
 4. Technik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 5. Technik elektronik (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 6. Technik elektryk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 7. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - zmiana nazwy zawodu z Technik cyfrowych procesów graficznych (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs modelowania CAD 3DB)
 8. Technik technologii chemicznej - klasa pod patronatem Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" / Przedsiębiorstwo Państwowe w Tarnobrzegu
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie
 •  Szkoły Branżowej I-stopnia w zawodach:
 1. Mechanik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 3. Elektryk (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 4. Ślusarz (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs CAD/CAM/CNC)
 5. Elektromechanik (w ramach programu kształcenia szkoła zapewnia każdemu uczniowi kurs SEP)
 6. Kierowca - mechanik (w ramach kształcenia szkoła zapewnia bezpłatnie każdemu uczniowi kurs prawa jazdy kategorii B)
 7. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - klasa pod patronatem Fabryki Firanek "Wisan" w Skopaniu
 8. Krawiec - klasa pod patronatem Fabryki Firanek "Wisan" w Skopaniu
Loguję się do systemu -------------- Zakładam konto w systemie

Przykładowe filmy z kierunków i przedmiotów nauczania

 1. Technik teleinformatyk
 2. Technik procesów graficznych
 3. Technik elektryk
 4. Technik mechanik
 5. Liceum biologiczno-chemiczne
 6. Liceum biologiczno-ratownicze
 7. Matematyka
 8. Język angielski
 9. Język francuski
 10. Wychowanie fizyczne
 11. Sztuki walki
 12. Forum kulturalne
Dodany: 10-03-2017 10:13, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 25-03-2018 17:30