Maturzyści - absolwenci z lat ubiegłych (poprawiający wynik matury) mają obowiązek odebrać kody i hasła w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie konsultacji. Harmonogram konsultacji uczniowskich.

Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych - start rekrutacji: 15 czerwca

Zawodowcy
Rada Rodziców
Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Informuję uczniów, którzy składali deklaracje do egzaimu z kwalifikacji zawodowych na sesję styczeń/luty 2019, że zostały wywieszone listy zdających w gablocie poświęconej na egzaminy (II piętro w korytarzu przy pokoju nauczycielskim).

Proszę zainteresowanych o zapoznanie się z terminami i przydziałami do konkretnych sal lekyjnych. Proszę również zwrócić uwagę na imię/imiona na wydrukach. W razie niezgodności proszę to zgłosić osobiście!

Dodany: 14-12-2018 10:15, przez: M. Wrona