Zawodowcy
Rada Rodziców
Przybory na egzamin praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

Lp Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych XXXX
2. A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. A.55 Drukowanie cyfrowe XXXX
4. E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych XXXX
5. E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych XXXX
6. E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych XXXX
7. E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami XXXX
8. E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich XXXX
9. E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych XXXX
10. E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
11. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*
12. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych XXXX
13. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych XXXX
14. M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi XXXX
15. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
16. M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń XXXX

 

Dodany: 14-12-2018 11:32, przez: M. Wrona Zmodyfikowany: 14-12-2018 18:02