Zawodowcy
Przybory na egzamin praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej.

Wykaz przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształ-cenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2012

Lp Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych XXXX
2. AU.55

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (W)

?
3. EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ?
4. EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci (WK) ?
5. EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi ?
6. EE.22 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci (WK) kalkulator z funkcjami z trygonometrycznymi i logarytmicznymi
7. EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (D) kalkulator prosty*
8. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych xxxx
9. MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (D) kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
10. MG.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (DK)

XXXX
       
11. E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych XXXX
12. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*
       

 

Dodany: 14-12-2018 11:32, przez: M. Wrona Zmodyfikowany: 17-12-2020 20:23