Od poniedziałku 19 kwietnia uczniowie klas trzecich są zobowiązani do udziału w zajęciach w ramach pracowni zawodowych odbywających się w szkole zgodnie z planem lekcji. Jednocześnie informujemy że zostały również przywrócone zajęcia praktyczne w CKZ Tarnobrzeg. Szczegóły poniżej.

Zawodowcy
Rada Rodziców
Uroczystości jubileuszowe 60-lecia "Górnika"

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów na uroczystości jubileuszowe 60-lecia "Górnika"
- Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
w dniu 28 września 2019r.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia br. 

Program zjazdu absolwentów - Dawno, dawno temu w Górniku...

9:00 - 11:30 - rejestracja

10:00 - msza święta w kościele p.w. Świętej Barbary w Tarnobrzegu

 • po zakończeniu mszy świętej uroczyste przejście do szkoły
 • wykonanie pamiątkowego zdjęcia  

11:30 - uroczysta akademia z okazji 60-lecia „Górnika”

 • po akademii spotkania rocznikowe i klasowe 
 • (wyjście na cmentarz, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach profesorów i kolegów)

19:00 - bal absolwentów w szkolnej hali sportowej

Warunki uczestnictwa w Zjeździe absolwentów

W spotkaniu absolwentów od godz. 9:00 do zakończenia uroczystości w szkole mogą wziąć udział wszyscy absolwenci szkoły. Koszt uczestnictwa w części oficjalnej z poczęstunkiem  wynosi 50 zł. (uczestnik otrzyma m. in. pamiątkowe gadżety, wydawnictwo okolicznościowe + Księgę absolwentów 1959-2019 oraz Historię szkoły w fotografii w wersji elektronicznej).

Koszt Balu Absolwentów - 150 zł. (od osoby)

Koszt Balu Absolwentów osoby towarzyszącej Absolwenta - 150 zł. (od osoby)

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata dokonana przelewem na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu lub w sekretariacie szkoły

Numer konta: 42 1240 2744 1111 0000 4004 5982 - PKO S.A o/Tarnobrzeg.

W tytule płatności należy wpisać: Zjazd Absolwentów, podać imię i nazwisko rodowe, rok ukończenia szkoły, klasa.

wypełnij formularz zgłoszeniowy | pobierz kartę zgłoszeniową | pobierz folder z kartą zgłoszeniową

Honorowy Patronat

 • Prezydent Miasta Tarnobrzeg
 • Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego

Komitet organizacyjny

 • Danuta Ordon - sekretarz wydarzenia
 • Piotr Walczyna - prezes
 • Zbigniew Buczek - v-ce prezes
 • Rafał Ordon - skarbnik
 • Henryk Galek - członek
 • Barbara Paruch - członek
 • Anna Rytwińska - członek
 • Teresa Żyguła - członek 
 
Dodany: 28-02-2019 22:22, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 04-06-2019 10:21