Uczniowie odbywający staże i praktykę zawodową na wakcjach - ci którzy nie dostarczyli jeszcze dokumentów - proszeni są o skontaktowanie się z Panem Rafałem Traczem.

Zawodowcy
My na Facebook'u
Dla Rodziców
Galeria programu Comenius. :) / Gallery of Comenius Project. :)

 

 
Główna strona projektu przygotowana przez Włochy.

 

Prezentacje:

 1. Prezentacja o naszej szkole.
 2. Prezentacja o tradycjach świątecznych i noworocznych w Polsce.
 3. Polskie tradycje karnawałowe.
 4. Prezentacja o grach zespołowych w Polsce.
 5. Prezentacja o polskich tańcach i strojach ludowych.
 6. Prezentacja o obchodach świąt narodowych Hiszpanii i Belgii
 7. Prezentacja o obchodach dnia Austrii
 8. Prezentacja o obchodach dnia Cypru

Galerie:

Prezentacje o pobycie:

 1. Prezentacja o pobycie w Portugalii.
 2. Prezentacja o pobycie w Austrii.
 3. Prezentacja o pobycie w Hiszpani.
 4. Prezentacja o pobycie w Grecji.
 5. Prezentacja o pobycie w Belgii.
 6. Prezentacja o pobycie w Bułgarii.
 7. Prezentacja o pobycie we Włoszech.

 

 

 

Main website about project created by Italy.

 

Presentations:

 1. Presentation about our school.
 2. Presentation about Christmas traditions and New Year's Eve in Poland.
 3. Polish Carnival Traditions.
 4. Presentation about team games.
 5. Presentation about Polish folk costumes and dances.
 6. Presentation about national days of Spain and Belgium
 7. Presentation about national day of Austria
 8. Presentation about national day of Cyprus
 9. Presentation about national day of Poland

Galleries:

Presentations about stay:

 1. Presentation about the stay in Portugal.
 2. Presentation about the stay in Austria.
 3. Presentation about the stay in Spain.
 4. Presentation about the stay in Greece.
 5. Presentation about the stay in Belgium.
 6. Presentation about the stay in Bulgaria.
 7. Presentation about the stay in Italy.
Dodany: 27-11-2011 20:05, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 13-10-2012 19:05