Maturzyści - absolwenci z lat ubiegłych (poprawiający wynik matury) mają obowiązek odebrać kody i hasła w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie konsultacji. Harmonogram konsultacji uczniowskich.

Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych - start rekrutacji: 15 czerwca

Zawodowcy
Rada Rodziców
Charakterystyki zawodów kształconych w szkole

Technikum 4-letnie:

Technik automatyk

Technik automatyk, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik automatyk jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji...

więcej>>>

Technik elektronik

Technik elektronik to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Jest ona w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń elektronicznych itp. Elektronik to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń...

więcej>>>

Technik elektryk

Technik elektryk to zawód przypisany do bardzo dynamicznie rozwijającego się obszaru. Do naszej codziennej egzystencji ciągle wprowadzamy nowe maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne. Począwszy od drobnych gadżetów a skończywszy na budowie inteligentnego domu czy zakupie samochodu o napędzie elektrycznym. Z kolei im więcej chcemy użytkować sprzętu zasilanego energią elektryczna tym więcej musimy jej wyprodukować i przesłać. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez niego przede wszystkim, muszą zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Daje przy tym dużo satysfakcji oraz bardzo duże możliwości na rynku pracy. Wraz ze wspomnianym wprowadzaniem nowych urządzeń technicy elektrycy są poszukiwani do coraz to nowych zadań. Mają także możliwość dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych aby zostać inżynierami lub naukowcami ...

więcej>>>

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy nie tylko projektowanie i przygotowywanie różnorodnych materiałów do druku ale także bardzo dobra obsługa programów graficznych, budowa maszyn drukarskich oraz umiejętność projektowania, modelowania i druku 3D. Absolwent tego kierunku kształcenia ma duże możliwości podjęcia ciekawej pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, redakcjach gazet oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Jak również kontynuować naukę na studiach wyższych...

więcej>>>

Technik mechanik

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy...

więcej>>>

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych - zawodów z przyszłością, bezpośrednio powiązany z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Jest to kierunek poznawania diagnostyki, naprawy i obsługi współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także ich diagnostyki. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe...

więcej>>>

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk to wymagający zawód, który pozwala uczniom poznać wiele zagadnień z zakresu informatyki, elektrotechniki, telekomunikacji, sieci komputerowych i telefonicznych oraz przetwarzania informacji. Absolwenci tego zawodu nie mają żadnych trudności z odnalezieniem się na rynku pracy bądź podjęcia studiów na renomowanej uczelni technicznej. Teleinformatycy są poszukiwani przez pracodawców, a ich największą zaletą jest wiedzą oraz umiejętność szybkiej adaptacji do otaczającej rzeczywistości...

więcej>>>

Szkoła Branżowa I-stopnia:

Elektromechanik

Elektromechanik to atrakcyjny i wymagający zawód. Specjaliści z tej dziedziny są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Elektromechanik wykonuje prace związane są z wytwarzaniem, obsługą, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Montuje maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. Określa stan techniczny, wykonuje czynności konserwacyjne, lokalizuje uszkodzenia i dokonuje naprawy maszyn elektrycznych, transformatorów, urządzeń grzejnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, elektronarzędzi, artykułów gospodarstwa domowego. Wykonuje, konserwuje, sprawdza i przystosowuje instalacje przyłączające maszyny i urządzenia do sieci elektroenergetycznej. Zdobyta wiedza zarówno elektryczna jak i mechaniczna umożliwia elektromechanikom szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy...

więcej>>>

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych - zawód z przyszłością, bezpośrednio powiązany z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Uczniowie zapoznają się z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego oraz zwiększeniem się liczby samochodów na naszych drogach wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców, którzy potrafią zdiagnozować i naprawić samochody wyposażone w elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy regulacji i stabilizacji dynamiki jazdy, układy bezpieczeństwa, komfortu itp. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także ich diagnostyki. Mając taki zawód nie będzie problemu ze znalezieniem pracy...

więcej>>>

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - zawód z przyszłością, bezpośrednio powiązany z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Jest to kierunek poznawania diagnostyki, naprawy i obsługi współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także ich diagnostyki. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest coraz większe...

więcej>>>

Dodany: 24-10-2018 23:50, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 05-12-2018 13:38